Yönetim

Dr.Öğr.Üyesi Fikrullah ÇAKMAK

MÜDÜR

Doç. Dr. Üyesi Ülhak ÇİMEN

MÜDÜR YARDIMCISI

Dr.Öğr.Üyesi Recep ERTUĞAY

MÜDÜR YARDIMCISI