Genel Bilgiler

Merkezin Amacı
Kendine özgü yapısını da dikkate alarak değerlerin teorik temelleri üzerinde yeniden düşünmek ve değerler eğitimine yönelik kamu kurumları, diğer sivil toplum kuruluşları ve özel eğitim kurumlarının yetkin uzmanlarıyla ile işbirliği halinde hareket ederek var olan bilgi birikimi ve tecrübelerden de yararlanarak yeni model ve çözüm önerileri geliştirmektir.

Misyonumuz
İnsani değerlerin öğretimi ve yeniden inşasına yönelik bilimsel araştırmalar yapılmasına öncülük etmek, bu konuda model ve çözüm önerileri geliştirmek, sürdürülebilir insani gelişim, adalet ve demokratik prensiplerin yaygınlaşmasına yönelik bilimsel çözümler üretmek, üniversitelerle, resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içinde, teorik ve uygulamalı ortak eğitim çalışmaları yapmak, değerler eğitimi alanında eğitimcilerin eğitimine yönelik bilimsel etkinlik, proje ve atölye tabanlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek yetişmiş insan gücünü geliştirmek, lisans ve lisansüstü düzeylerde bu alana yönelik çalışma yapanları akademik yönden desteklemek, değerler ve eğitimine yönelik bilgi ve verileri toplayarak araştırmacıların istifadesine sunmak.

Vizyonumuz
Öncü ve güvenilir uygulamalarıyla insani değerlerin uygulama alanına taşınması ve etkin bir şekilde yaşatılması için Uluslararası standartlardaki eğitim ve öğretim metotları ile gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, her türlü rekabete açık bireyler için gelişim sağlayan bir eğitim merkezi olmaktır.