Yönetim

Dr.Öğr.Üyesi Fikrullah ÇAKMAK

MÜDÜR

Dr.Öğr.Üyesi Ülhak ÇİMEN

MÜDÜR YARDIMCISI

Dr.Öğr.Üyesi Ensar MACİT

MÜDÜR YARDIMCISI