Go to Top

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ahlaki Metinlerle Hafızayı Etkin Kullanma Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ahlaki Metinlerle Hafızayı Etkin Kullanma Eğitimi

hadisafis kopya
Bu eğitim programıyla, beyni etkin kullanmak ve bilgilerin hafızaya alınmasıyla zihinsel potansiyeli en ileri derecede kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmiş bunun için etkin hafıza tekniklerinden faydalanılarak ahlaki metinlerin hafızaya alınmalarına yönelik Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden istekli olan katılımcılara eğitimler verilmiştir. Bu sayede hem eğitimciler arasında ahlaki farkındalık oluşturmak hem de beynin işlevsel kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmıştır.
İnsanlar belki de yüzyıllar boyu şu sorunun peşinde koştu: Hafızayı geliştirebilmek mümkün müdür? Uzmanlar yapılan araştırmalarla hafıza geliştirmenin mümkün olduğunu fakat bunun tek bir yönteme bağlı olmadığını ortaya koymuştur. Hafızanın sahip olduğu kapasiteyi tam manasıyla kullanabilmesi için elbette her şeyden evvel beynin diri olması gerek. Bu da belleğin zihinsel ve bedensel etkinliklerle desteklenmesi sonucu mümkündür. Bellek ihtiyaç duyduğu fiziksel desteğe sahip olduğu takdirde, uygun yöntemlerle kapasitesinin tamamını kullanacak düzeye gelecektir. Yapılan araştırmalar ortaya koymuştur ki, doğru yöntemler kullanılarak beynin doğru bağlantıları her yaşta harekete geçirilebilir. Yani hafıza, her yaşta diri tutulabilir.

Hafıza teknikleri beynin gücünün farkına varma ve onu en aktif şekilde kullanma sanatıdır. Beynin sözcükler, sayılar, mantık, analiz, çizgisellik gibi alanlarla ilgilenen sol tarafıyla; ritm, renk, boyut, hayal gibi alanlarla ilgilenen sağ tarafını harekete geçirerek öğrenme yüzdesini yukarılara çekmek hafıza teknikleriyle mümkündür. Hafızayı geliştirebilmek için önerilen yollardan biri de beş duyu organını yakından tanımak, duyu organlarının neyi ortaya koyduğunu bilerek onlardan yararlanmaktır.

Etkin hafıza tekniklerinden faydalanılarak ahlaki metinlerin hafızaya alınmalarına yönelik Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden istekli olan katılımcılara eğitimler verilecektir. Böylece hem hadis hem de ahlaki metinler hafızaya alınmış olacak ve hem de hafıza tekniklerinin faydaları konusunda öğrenciler bilgilendirileceklerdir.

 

PROJENİN AMACI:

Bu projenin amacı, beyni etkin kullanmak ve bilgilerin hafızaya alınmasıyla zihinsel potansiyeli en ileri derecede kullanma becerisi kazanmaktır. Bunun için etkin hafıza tekniklerinden faydalanılarak ahlaki metinlerin hafızaya alınmalarına yönelik Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden istekli olan katılımcılara eğitimler vermektir. Bu sayede hem üniversite öğrencileri arasında ahlaki farkındalık oluşturmak hem de beynin işlevsel kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

PROJENİN HEDEFİ:

 1. Bu eğitim ilebeyin gücümüzü keşfederek, zihinsel potansiyelinizi ortaya çıkarmak,
 2. Hafızayı geliştirmek için nelerin yapılabileceğini öğrenmek,
 3. Hafızayı etkin kullanma tekniklerini öğrenmek,
 4. Ve öğrencilerin hayatlarına rehber olabilecek hadisleri ve metinleri hafızalarına almak süratiyle ahlaki bilinç oluşturmak hedeflenmektedir.

Projenin Kapsamı: Programın katılımcıları gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşacaktır.

 

SONUÇ

50 öğrenciye söz konusu eğitim verilecek ve eğitime katılan öğrencilerin hafıza teknikleri sayesinde başarılı bir şekilde ahlaki metinleri hafızalarına almaları sağlanacak ve ahlaki olgunluk düzeylerine de bir katkı yapması sağlanacaktır. Bunun sonucunda,

 • Düşünme tarzının beyindeki gelişmeleri nasıl etkilediğini görülecek,
 • Etkili aktif öğrenme ve beyin arasındaki ilişkiyi tanıyacak,
 • Hafıza ve beynin nasıl çalıştığını öğrenecek,
 • Hafıza Tekniklerini kullanmanın hafıza gücü ve kişisel güveni nasıl artırdığını görecek,
 • Hafızadaki bilgilere nasıl ulaşacağını öğrenecek,
 • Okuduğunuz, gördüğünüz ve duyduğunuz bilgileri unutmamayı öğrenecek,
 • Etkin ve kalıcı bir ders çalışmanın nasıl olacağını öğrenecek,
 • Beyindeki sağ yarım küre arasında nasıl bir ilişki olduğunu öğreneceksiniz.
 • Elde ettiğiniz etkili beyin gücü ile süper bir problem çözücü olacaksınız.

Bilindiği kadarı ile bu proje söz konusu alanda ilk ve orijinal bir çalışmadır.

IMG 4307 IMG 4324 IMG 4343 IMG 4365 IMG 4374 IMG 4378 IMG 4415 IMG 4650 IMG 4653 IMG 4680 IMG 4694 IMG 4703 IMG 4706 IMG 4707 IMG 4718 IMG 4723 IMG 4739 IMG 4744 IMG 4751 IMG 4752 IMG 6424 IMG 6429 IMG 6445 IMG 6483