Go to Top

Uluslararası Değerlerin Yeniden İnşası Çalıştayı

Uluslararası Değerlerin Yeniden İnşası Çalıştayı

Dünya üzerinde hemen her alanda meydana gelen çeşitli gelişme ve değişimler, bireyi, toplumu, kurumları ve topyekün hayatı doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda din, eğitim, aile, iş hayatı gibi bireylerin hem etkilediği hem de etkilendikleri çevre unsurları sürekli ve hızlı bir değişime uğramaktadır. İnsan, içinde yaşadığı çevre ve insanın ilişkide bulunduğu kurumsal yapılardaki değişim, toplumun sahip çıktığı değerler üzerinde de etkide bulunmaktadır. Değerler, yetişmekte olan nesillere aktarılırken aynı zamanda geliştirilmekte ve değişime uğrayarak yeniden inşa edilmektedir.

İnsan hayatı etrafında meydana gelen değişimler, toplumların sahip olduğu değerler üzerinde belirleyici olduğu gibi eğitimin amaçlarını ve içeriğini de etkilemektedir. Sözü edilen değişim ve etkileşimler, değerlerin okul programları içinde yer alması gerektiği sonucunu karşımıza çıkarmaktadır. İçinde bulunduğumuz yıllarda okullar ve eğitim bilimcileri, değerler eğitiminin programlar içinde yer alıp almamasını değil, nasıl yer alması gerektiği üzerinde kafa yormaktadır. Türkiye’de ve dünyada okullar da içinde olmak üzere bir çok kurum, değerler eğitimi çalışmalarına giderek daha fazla önem vermektedir. Bu önemin önemli bir göstergesi de değerler eğitimi alanında uygulamaları değerlendiren, yöntem ve teknikler geliştiren, metodoloji üreten ciddi sayıda literatür ortaya çıkmaya başlamış olmasıdır. Ülkemizde de değerler eğitimi alanında ard arda bilimsel toplantıların düzenlenmeye başlanması, alandaki önemli değerler eğitimi uygulamalarının varlığıdır.

Bu bağlamda “Uluslararası İnsani Değerlerin İnşası Çalıştayı”nın amacı; kendine özgü yapısını da dikkate alarak değerlerin felsefi ve sosyolojik boyutları üzerine yeniden düşünmek ve değerler eğitimini sadece okul, aile vb. alanlarla sınırlamadan yetkin uzmanların ve mümkün olduğunca bütün paydaşların katılımlarıyla var olan bilgi birikimi ve tecrübeleri de dikkate alarak yeni model ve çözüm önerileri geliştirmekhedeflenmiştir.

Çalıştaylala ilgili ve yetkin uzmanların katkılarıyla, pratik çözüm ve uygulama örneklerinin, yeni içerik ve farklı bakış açılarıyla sunulması, insanî değerlerin yeniden inşası adına ufuk açıcı çözüm ve çözüm modellerinin ortaya çıkmasında vesile olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Basında Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Çalıştayı

Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenen ve iki gün süren”Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Çalıştayı” Kültür ve Gösteri Merkezi’nde yapıldı.Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle Kültür ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Çalıştayı”na 24’ü yurt dışından 386 tebliğ başvurusu yapıldı.Çalıştayda 10’u yurt dışından çok sayıda bilim adamı, iki gün boyunca insani değerlerin yeniden inşası, değerler eğitiminde iyi örnekler ve atölye çalışmaları olmak üzere üç farklı kategoride çalışmalar yaptı.Çalıştayın İlk gününde açılış konuşması yapan Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, çok anlamlı bir toplantı etrafında bir araya gelindiğini belirterek, hem yerinin, hem zamanının, hem de katılımcılarının önem arz ettiğini ifade etti.Daha önce görev yaptığı Antalya’da “Değerler Eğitimi” projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Vali Altıparmak; “Dindar olsun, Dinsiz olsun Bir toplumda Yaşayan insanların Bir değeri vardır. Ortak değerler bulunmalı ortak payda da buluşulmalıdır. Her kesime hitap eden bir üst kültür oluşturmalıyız. Toplumun her kesimine hitap etmeliyiz” diye konuştu.Çalıştayın 2. gününde yapılan Değerler Eğitiminde İyi Örnek Sunumları ve Atölye Çalışmaları açılışında Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu kısa bir açılış konuşması yaparak katılımcılara ve tüm emeği geçen kurumlara teşekkür etti.
Ayrıca; Değerler Eğitiminde İyi Örnekler kategorisi açılışında bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ise; “2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Müdürlüğümüze bağlı her seviyedeki okulumuzda başlatmış olduğumuz, Değerler Eğitimi çalışmalarının verimliliğini artırmak için böyle bir çalıştay bizim içinde önemli, bu kapsamda 810 öğretmenimizin katılımını sağlayarak bizzat uygulayıcı konumunda olan öğretmenlerimizin bu birikimden istifade etmesini istedik” dedi.
çalıştay