Go to Top

Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma Becerileri(Atademix)

Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma Becerileri(Atademix)

ATAİDEM ve ATADEMİX işbirliği ile

Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma Becerileri

“Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma Becerileri Programı” ATAUZEM tarafından kayıt altına alınarak AtademiX üzerinden yayınlanmıştır. Herkese açık ve ücretsiz olarak canlı ders ve kayıttan yayınlanan bu program 4 hafta sürmüştür.
İletişim, sosyal hayatta insanların vazgeçilmez özelliklerinden biridir ve iletişimdeki başarılar oranında mesleki başarılar da artar. Yapılan pek çok araştırma, hizmet sunucularının kurduğu iletişime yönelik hasta algısının memnuniyeti etkileyen en önemli unsur olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde iletişimin çok önemli olduğu alanlardan biri de eğitim hizmetleridir. Bu alan da iletişimle ilgili birçok problemle karşılaşıldığı bilinmektedir. İyi bir öğretmen-öğrenci ilişkisinin sağlanması ve öğretmenin öğrencinin problemini anlaması, iyi bir iletişimle mümkün olabilir. İletişimin kendine has birtakım genel özellikleri ve kuralları olmakla birlikte, aslında kişiye özel bireyselleştirilmiş argümanlardan oluşur; genel doğruları olmakla birlikte kişilik özelliklerine göre farklılıklar arz eder. Bu farklılıklar eğitimlerle öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

Bu meyanda bir gruba “Etkili iletişim becerileri” eğitimi verilecek; diğer gruba “Kişilik tiplerine göre etkili iletişim kurma becerileri” eğitimi verilecek ve üçüncü gruba(kontrol grubu) herhangi bir eğitim verilmeyecektir. Her iki gruba da verilecek eğitim programları didaktik öğelerden çok uygulamaya dönük içeriklere sahip olacaktır.

Giriş – Kişilik Tipi

Tip 1 – Kişilik Tipi

Tip 2 – Kişilik Tipi

Tip 3 – Kişilik Tipi

Tip 4 – Kişilik Tipi

Tip 5 – Kişilik Tipi

Tip 6 – Kişilik Tipi

Tip 7 – Kişilik Tipi

Tip 8 – Kişilik Tipi

Tip 9 – Kişilik Tipi