Go to Top

İnsani Değerler Eğitimi Formatör Eğitimci Yetiştirme Programı

İnsani Değerler Eğitimi Formatör Eğitimci Yetiştirme Programı

Ekran Resmi 2016-03-26 17.43.53

DAP Bölge Kalkınma İdaresiBaşkanlığı, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ATASEM ve ATAİDEM işbirliği ile gerçekleştirilen “Değerler Eğitimi Formatör Öğretmen Yetiştirilmesi Projesi” 28-30 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Proje ile 20 ilçeden toplam 50 öğretmene Merkezimizce hazırlanan program ile değerlerin eğitiminin çeşitli branşlarda dersler içinde nasıl verileceği konuları uzman öğretim üyeleri tarafından öğretmenlere aktarılmıştır.
Programda Etkili iletişim Teknikleri (Yrd.Doç.Dr. Kenan Taştan); Hitabet (Mehmet Şahin); Değerler ve İçerik Oluşturma Yöntemleri (Doç Dr. Celal BÜYÜK); Atölye Çalışmaları ve Eğitim Etkinlikleri (Doç. Dr. A. Halim Ulaş – Doç Dr. Osman Samancı) ders ve uygulamaları yanında Çocuk ve Ergen Psikolojisi başlıklı Tematik Seminer (Uğur Elmas) verilmiştir.

Programın   Amacı:

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) ve Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAİDEM)  işbirliği ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ile uygulanacak olan bu projenin amacı; ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine temel değerler eğitimine ilişkin metot ve yaklaşımlara yönelik eğitim verilerek, olumlu sosyal etkileşim için değerler paylaşımında bulunmalarını sağlamak ve değerler eğitimine yönelik öğretmenlerin motivasyonunu ve farkındalık düzeylerini artırmak için  bir açılım gerçekleştirmektir.

Programın  Hedefi:

Bilindiği gibi eğitimin amaçlarından biri de toplumun değer yargılarını bir sonraki kuşağa aktarmaktır. Bu aktarım sürecinde eğitimciler, değerlerin aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Değerler bir bütün olarak, alan sınırlaması aranmaksızın, öğretmenlerin sınıf içindeki öğrenme ortamını düzenleyişinde, etkinliklerini uygulayışında, öğretim stratejisinde, içerik seçiminde, sınıf içindeki davranışlarda, öğretim stilinde, disiplin uygulamalarında, öğrencilere yönelik tutum ve davranışlarında yer almaktadır. Sınıf öğretmenleri ve sosyal bilgiler öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlerin doğrudan ya da dolaylı olarak öğrencilerin değerlerle ilgili duyarlılıklarını geliştirmede ve onları bilinçlendirmede önemli görevler ve roller üstlenmektedir.

Programımızda öğretmenleri bir araya getirerek, içinde yaşadıkları çevre ve toplumun huzuru, mutluluğu ve gelişimine katkı yapabilecek insani değerleri paylaşacak sorumlu bireyler yetiştirmelerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Programın   Kapsamı:

Programın uygulanmasında öncelikli olarak gönüllü öğretmenlerden oluşan gruplara formatörler aracılığı ile eğitimler verilecek, daha sonra bu eğitimi başarıyla tamamlayan ve uygulama yetkinliği kazanan öğretmenlerin bu değer öğretimlerini etkili bir şekilde sunmaları sağlanacaktır.

Programın   Dayanakları:

Bu projenin uygulama safahatı Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen Eğitimde İşbirliği Protokolü çerçevesinde yürütülecektir. Projenin finansı DAP tarafından gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar ve Eğitim Süresi:

Eğitim sürecine katılacaklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli çeşitli branşlardaki öğretmenlerden oluşacaktır.

Eğitim grubunda yer alacak öğretmen sayısı en fazla 50 (25’er kişilik iki gurup) kişi olacaktır.

Eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği, DAP’ın onayladığı tarihler dikkate alınarak yapılacaktır.

Eğitimin Süresi Hafta içi 3 gün (24 saat) sürecek ve (08:00-17:00) saatleri arasında uygulanacaktır.

 

 

PROGRAMIN EĞİTİM AŞAMALARI

 1. AŞAMA: TEMEL EĞİTİM
 2. A) Etkili iletişim
 • Beden dili ve İletişim Becerileri
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Uygulama ve değerlendirme

Süresi: 4 Saat

Formatör: Yrd.Doç.Dr. Kenan Taştan

 

 1. B) Hitabet:
 • Temel Konuşma Teknikleri
 • Etkili ve Güzel Konuşma
 • Uygulama ve değerlendirme

Süresi: 4 Saat 

Formatör: Mehmet Şahin (TRT)

 

 1. C) Değerler ve İçerik Oluşturma Yöntemleri
 • Amaç ve Araç Değerler
 • Değerler eğitimi duyarlılık etkinlikleri
 • Okulda değerler eğitimi uygulamaları

Süresi: 4 saat

Formatör: Doç Dr. Celal BÜYÜK

 1. AŞAMA: ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
 2. A) Atölye Çalışmaları
 • Liderlik Eğitimi
 • Öğrenci Koçluğu
 • Uygulama ve Değerlendirme

Süresi: 4 saat

Formatör: Doç Dr. Osman Samancı

 

 1. B) Eğitim Etkinlikleri
 • Eğitici Drama Uygulamaları

Süresi:  4 saat

Formatör: Doç. Dr. A. Halim Ulaş

 

III. TEMATİK SEMİNER

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Süresi:  4 saat

Formatör: Uğur Elmas

Recep Birsin Özen Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe Müdürü

 

 

 1. AŞAMA: Değerlendirme Ve Katılım Belgesi Verilmesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı ve planlamasına bağlı olarak, eğitim programlarına devam eden kursiyerlere 10’ar dakikalık sunum yaptırılacak ve başarılı olanlara “Öğretmen-Eğitici Katılım Belgesi” verilecektir.

A-SEMİNERLER

 • Öğrenci Eğitici Belgesi alan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kendi görev yaptıkları okullarda diğer öğretmenlere değerler eğitimine yönelik bir eğitim vermesi beklenmektedir.
 • Bu eğitimi alan öğretmenlerin kendi okullarındaki öğrencilere “ayın değeri” başlıklı seminerler vermesi beklenmektedir.
IMG 4814 IMG 4821 IMG 4826 IMG 4839 IMG 4840 IMG 4854 IMG 4858 IMG 4860 IMG 4869 IMG 4873 IMG 4927 IMG 4934 IMG 5015 IMG 5025 IMG 5028 IMG 5108 IMG 5110 IMG 5115 IMG 5126 IMG 5148 IMG 5258 IMG 5261 IMG 5262 IMG 5264 IMG 5265 IMG 5266 IMG 5268