Go to Top

Genç Akranlara Yönelik Değerler Eğitimi Öğrenci Eğitici Programı-2

Genç Akranlara Yönelik Değerler Eğitimi Öğrenci Eğitici Programı-2

Genç akranlar afiş

GENÇ AKRANLARA YÖNELİK DEĞERLER EĞİTİMİ ÖĞRENCİ EĞİTİCİ PROGRAMI-II

Milli Eğitim Müdürlüğü, ATASEM ve ATAİDEM işbirliği ile yürütülen ve üniversite öğrencileriyle ortaokul ve lise öğrencilerini buluşturarak olumlu sosyal etkileşim için değer paylaşımında bulunmalarını sağlamayı amaçlayan “Genç Akranlara Yönelik Değerler Eğitimi Öğrenci Eğitici Programı” 5 ayrı uygulama grubu ile tamamlandı. teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen temel eğitim aşamasında öğrenciler; etkili iletişim, hitabet, değerler ve içerik oluşturma yöntemleri, liderlik eğitimleri, drama ve oyun etkinliklerine katıldı, zararlı alışkanlıklar ve önleyici tedbirler ile şiddet konusunda tematik seminerler aldılar. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Erzurum Merkez ve İlçelerinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilmiş okullarda öğrencilerle buluşarak deneyimlerini paylaştılar.
Programda Etkili İletişim Yrd.Doç.Dr. Kenan Taştan; Hitabet Mehmet Şahin; Değerler ve İçerik Oluşturma Yöntemleri Doç Dr. Celal BÜYÜK; Liderlik Eğitimleri Doç Dr. Osman Samancı ve drama ve oyun etkinlikleri Doç. Dr. A. Halim Ulaş tarafından verilmiştir. Öğrencilere yukarıdaki ders ve etkinlik uygulamaları yanında Prof.Dr. Atilla Eroğlu tarafaından Zararlı Alışkanlıklar ve korunma yolları, Doç.Dr. Murat Delice tarafından “Çocuk ve Şiddet”, Uğur Elmas tarafından “Çocuk ve Ergen Psikolojisi” başlıklı Tematik Seminerler verilmiştir.

Programın Amacı

Erzurum İl Milli Eğitini Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAŞEM) ve Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAİDEM) işbirliği ile üniversite öğrencileriyle ilköğretim ve lise öğrencilerini buluşturarak olumlu sosyal etkileşim için değer paylaşımında bulunmalarım sağlamaktır.

Eğitim Süreci:

Genç Akranlara Yönelik Değerler Eğitimi Öğrenci Eğitimi Programı BAP Projesi kapsamında hazırlanmış olup eğitimler ücretsiz olarak verilecektir. Eğitim sürecine katılacaklar, Üniversite öğrencilerinden oluşacaktır. Her eğitim grubunda yer alacak öğrenci savası en fazla 30 kişi olacaktır. Eğitim süresi 1 hafta teorik 1 hafta uygulama olmak üzere iki hafta olacaktır.

Temel Eğitimler hafta içi 5 gün (28 saat) sürecek ve (17:00-21:00) saatleri arasında uygulanacaktır.

Uygulamalara temel eğilim aşamalarında başarılı olan öğrenciler katılacak ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen okullarda yapılacaktır.

Eğitim programlarına devam eden ve başarılı olanlara “Öğrenci Eğitici Belgesi” verilecektir.

I. AŞAMA: TEMEL EĞİTİM

A.) Etkili iletişim

 • Beden dili ve iletişim becerileri
 • Etkili Sunum teknikleri
 • Uygulama ve değerlendirme

Süresi: 4 Saat

Formatör: Yrd. Doç. Dr. Kenan Taştan (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi)

B.) Hitabet:

 • Temel konuşma teknikleri
 • Etkili ve güzel konuşma

Süresi: 4 Saat

Formatör: Mehmet Şahin (TRT)

C.) Değerler ve İçerik Oluşturma Yöntemleri

 • Amaç ve araç değerler
 • Değerler eğitimi duyarlılık etkinlikleri
 • Okulda değerler eğitimi uygulamaları

Süresi: 4 saat

Formatör: Doç. Dr. Celal BÜYÜK (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

II. AŞAMA: ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

A) Atölye Çalışmaları

 • Liderlik eğitimi
 • Öğrenci koçluğu

Süresi: 4 saat

Formatör: Doç. Dr. Osman Samancı (Atatürk Üniversitesi KK Eğitim Fakültesi)

B) Eğitim Etkinlikleri

 • Eğitici drama uygulamaları

Süresi: 4 saat

Formatör: Doç. Dr. A. Halim Ulaş (Atatürk Üniversitesi KK Eğitim Fakültesi)

III. AŞAMA: DEĞERLENDİRME VE KATILIM BELGESİ VERİLMESİ

Eğitim programlarına devam eden kursiyerlere ıo’ar dakikalık sunum yaptırılacak ve başarılı

olanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.

IV. AŞAMA: UYGULAMALAR

2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde bir öğretim görevlisi eşliğinde her ay en az bir pilot uygulama yapılacaktır.

IMG 2755 IMG 2777 IMG 2796 IMG 2801 IMG 2803 IMG 2821 IMG 2825 IMG 2826 IMG 2827 IMG 2865 IMG-20160304-WA0002 IMG-20160304-WA0005 IMG-20160304-WA0006 IMG-20160311-WA0000 IMG-20160311-WA0002 IMG-20160311-WA0006 IMG-20160311-WA0022 IMG-20160311-WA0034 IMG-20160311-WA0039