Go to Top

Galeri

Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılışı

İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu

Nurettin Topçu Sempozyumu

Bir Değer Alanı Olarak Ahilik Paneli

Ahlaki Değerlerin Topluma Sunumu: Oyunculuk ve Dizi Filmler Üzerine Bir Söyleşi

Ulusal Değerlerin Aktarımında TRT Kurumunun Rolü Konferansı

Uzun İnce Bir Yoldayım Söyleşisi

Manevi Gelişimde Karakter Analizi ve Değerler Semineri

İnsani Değerler Eğitimi Formatör Eğitimci Yetiştirme Programı Çalıştayı

Değerler Eğitimine Bir Katkı: Hayal Eğitimi Semineri

Genç Akranlara Yönelik Değerler Eğitimi Öğrenci Eğitici Programı-1

Genç Akranlara Yönelik Değerler Eğitimi Öğrenci Eğitici Programı-2

Genç Akranlara Yönelik Değerler Eğitimi Öğrenci Eğitici Programı-3

Genç Akranlara Yönelik Değerler Eğitimi Öğrenci Eğitici Programı-4

« 2 arasında 2 »

Genç Akranlara Yönelik Değerler Eğitimi Öğrenci Eğitici Programı-5

Erzurum'un Yüzleri Fidan Oluyor

Erzurum'da Kuşaklar Arası Dayanışma 'Genç Fidanlar Yaşlı Çınarlarla Buluşuyor'

İnsani Değerler Eğitimi Formatör Eğitimci Yetiştirme Programı

Eğiticilere Yönelik Ahlaki Metinlerle Hafızayı Etkin Kullanma Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ahlaki Metinlerle Hafızayı Etkin Kullanma Eğitimi

Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma Becerileri

Beyni Başarıya Programlama Semineri

Değerler Kısa Film Yarışması

Başarı ve Motivasyon Semineri

İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Sertifika Töreni