Go to Top

Erzurum’da Kuşaklararası Dayanışma: “Genç Fidanlar Yaşlı Çınarlarla Buluşuyor”

Erzurum’da Kuşaklararası Dayanışma: “Genç Fidanlar Yaşlı Çınarlarla Buluşuyor”

afis1

Bir yandan giderek artan yaşlı nüfusun psiko-sosyal rehabilitasyonuna destek olunması, gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının sağlanması, kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi diğer yandan çeşitli kentlerden üniversite okumaya gelen öğrencilerin kenti ve insanlarını tanıma, kültürlerini öğrenme süreçlerini hızlandırmasının amaçlandığı bu projenin uygulanmasında gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan gruplara eğitimler verilerek uygulama yetkinliği kazanan öğrencilerin Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yaşlı ve kimsesizlerle buluşmaları sağlanmıştır.

Her ülkede, kendi toplumlarının demografik, ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarına bağlı olarak yaşlılık dönemine yönelik farklı politikalar oluşturulmaktadır. Ama yine de hepsinde ortak olan şey kuşaklararası dayanışmanın öneminin, küresel bir nüfus yaşlanması sürecinde çok büyük olduğu gerçeğinin kabul edilmesidir.

Yaşlı ve genç kuşaklar arasında olumlu ve güçlü ilişkiler olduğu varsayımı tartışılmaz bir gerçek olarak algılanmış ve sosyal güvenlik, sosyal yardımlaşma vb. birçok politika da kuşaklararası uzlaşmaya dayandırılarak hazırlanmıştır.

Yaşlı nüfusun hızla artması ile uzun yaşamın getirdiği yalnızlık, yoksulluk, özürlülük, kronik hastalıklar, bakım ve destek gereksinimi; yaşlı sorunları ve yaşlılık hizmetlerinin tüm yönleri ile yeniden ele alınmasını gündeme getirmiştir.

Kuşaklararası dayanışma modelleri, aile içerisindeki genç ve yaşlı kuşaklar arasında dayanışma ilişkilerinin geliştirilmesi düşüncesinden hareket etmektedir. Literatürde kuşaklararası dayanışma mikro ve makro düzeyde analiz edilmektedir. Mikro düzeyde, ailedeki farklı kuşaklar arasında ortaya çıkan dayanışma ilişkileri biçiminde açıklanırken makro düzeyde bu kavram, toplumlar ölçeğinde genç ve yaşlı kuşaklar arasında kolektif olarak kurulabilecek dayanışma ilişkilerini ifade etmektedir.

PROJENİN AMACI

Bu proje ile bir yandan giderek artan yaşlı nüfusun psiko-sosyal rehabilitasyonuna destek olunması, gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının sağlanması, kuşaklar arası eşitlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi diğer yandan ise çeşitli kentlerden üniversite okumaya gelen öğrencilerin kenti ve insanlarını tanıma, kültürlerini öğrenme süreçlerini hızlandırması amaçlanmaktadır. Ayrıca projeyle; toplumsal bir kaynak olarak yaşlılar üzerinde odaklanarak, kuşaklar arasında karşılıklı, üretken paylaşımın geliştirilmesini amaçlayan girişimlerde bulunmak, yaş grubu ayrımcılığından kaçınılarak, bütün yaş gruplarının bir araya gelmesini kolaylaştıran etkinlikler düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

PROJENİN HEDEFİ

Yaşam standartlarının yükselmesi ve doğurganlığın azalması ile birlikte dünya nüfusu hızla yaşlanmaya başlamıştır. Yaşlı nüfusun hızla artması, diğer bir ifadeyle yaşlı toplum niteliğine doğru bir eğilim, uzun yaşamın getirdiği “yalnızlık, yoksulluk, özürlülük, kronik hastalıklar, bakım ve destek gereksinimi; yaşlı sorunları ve yaşlılık hizmetlerinin tüm yönleri ile yeniden ele alınmasını gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, yaşlılarla ilgili uygulama ve etkinlikler önem kazanmaktadır.

İnsan olmanın en üst seviyesini ifade eden, diğerlerine karşı duyulan empati duygusudur. Bu doğuştan olmayıp, insan olma sürecinde edindiğimiz bir niteliktir ve bunu gerçekleştirmede tartışmasız kuşaklararası dayanışmanın büyük önemi bulunmaktadır. Bireyselleşmenin olabildiğince arttığı, çekirdek ailelerin de dağılmakta olduğu bir toplum yapısında empati duygusu olmadan, kuşaklar arasında bir dayanışma sağlanmadan sağlıklı, üretken ve problemleriyle başa çıkabilen bir toplum nasıl meydana getirilecektir? Evinde bakım hizmetlerin sunulması, sosyalleşecekleri ortamların sunulması son derece önem kazanmaktadır.

Proje kapsamında; bilgilendirme (amaçlar, hedefler, yaşlı ile zaman geçirme, gönüllülerden beklentiler yaşlı ile empati, yaşlılığın toplumsal boyutu ve iletişim), yaşlılarla iletişim, yaşlıllarla zaman geçirme ile ilgili “sorun analizi” başlıklarına yer verilmesi planlanmaktadır.

Erzurum ilindeki yaşlı ziyaretlerinin, haftada bir kez olmak üzere, ayda dört kez gerçekleşmesi, haftalık ziyaretlerin en az bir saat sürmesi hedeflenmektedir.

Yaşlı ziyaretlerinde; sözlü tarih/anı çalışması, kaynaşma, vefa duygusunun geliştirilesi gibi ortak etkinliklerde buluşulması; kuşaklararası dayanışmayı güçlendirecek, yaşlılık ve yaşlanmaya ilişkin gündemin paylaşılması; yaşlanma ve yaşlılığa ilişkin stratejik planlar ve uygulamaların değerlendirilmesi bu konuda yenilikçi planlar ve uygulamaların uygunluğunun tartışılması hedeflenmiştir.

PROJENİN KAPSAMI

Programın uygulanmasında öncelikli olarak gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan gruplara eğitimler verilerek uygulama yetkinliği kazanan öğrencilerin, ihtiyaç duyuldukça yaşlılarla buluşmaları sağlanacaktır.

SONUÇ

Kuşaklararası dayanışmayı sağlamak için yalnızca yaşlılarla değil, gençler, çocuklar ve yetişkinler gibi diğer nüfus grupları ile de çalışılmalı, bu nüfus gruplarının yaşlılığa bakışının ve algısının olumlu yönde gelişmesi için yaşlılar ile iletişim ve yaşlılığa uyum eğitimi çalışmaları yürütülmeli, dayanışmada işlevsel, duygusal, yapısal olarak uygun modeller benimsenmeli ve bu süreçte sosyal normlar dikkate alınmalıdır.

Kuşaklararası dayanışmada aktif tarafta bulunan gençler en önemli paydaşlardır. Gençlerin gönüllü olarak bu sistemde etkin rol almaları, Türkiye’nin sosyal yapısını ayakta tutan dayanışma değerlerinin gücü ile toplumsal bütünleşmeye ve kuşaklararası dayanışmaya dayalı ortak toplumsal bilince dönüşmeyi sağlama potansiyeli açısından değer taşımaktadır.

IMG 6549 IMG 6550 IMG 6559 IMG 6567 IMG 6576 IMG 6578 IMG 6583 IMG 6586 IMG 6598 IMG-20160514-WA0003 IMG-20160514-WA0004 IMG-20160514-WA0005 IMG-20160514-WA0006 IMG-20160514-WA0008 IMG-20160514-WA0009 IMG-20160514-WA0014 IMG-20160514-WA0021 IMG-20160514-WA0024 IMG-20160514-WA0028 IMG-20160514-WA0032 IMG-20160514-WA0044 IMG-20160514-WA0049 IMG-20160514-WA0053 IMG-20160514-WA0060