Go to Top

Eğiticilere Yönelik Ahlaki Metinlerle Hafızayı Etkin Kullanma Eğitimi

Eğiticilere Yönelik Ahlaki Metinlerle Hafızayı Etkin Kullanma Eğitimi

hadisafis kopya copy

Bu eğitim programıyla, beyni etkin kullanmak ve bilgilerin hafızaya alınmasıyla zihinsel potansiyeli en ileri derecede kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmiş bunun için etkin hafıza tekniklerinden faydalanılarak ahlaki metinlerin hafızaya alınmalarına yönelik Atatürk Üniversitesi öğretim elemanları ve MEB Öğretmenlerinden istekli olan katılımcılara eğitimler verilmiştir. Bu sayede hem eğitimciler arasında ahlaki farkındalık oluşturmak hem de beynin işlevsel kullanımının sağlanmasına katkıda bulunulmuştur.

İnsanlar belki de yüzyıllar boyu şu sorunun peşinde koştu: Hafızayı geliştirebilmek mümkün müdür? Uzmanlar yapılan araştırmalarla hafıza geliştirmenin mümkün olduğunu fakat bunun tek bir yönteme bağlı olmadığını ortaya koymuştur. Hafızanın sahip olduğu kapasiteyi tam manasıyla kullanabilmesi için elbette her şeyden evvel beynin diri olması gerek. Bu da belleğin zihinsel ve bedensel etkinliklerle desteklenmesi sonucu mümkündür. Bellek ihtiyaç duyduğu fiziksel desteğe sahip olduğu takdirde, uygun yöntemlerle kapasitesinin tamamını kullanacak düzeye gelecektir. Yapılan araştırmalar ortaya koymuştur ki, doğru yöntemler kullanılarak beynin doğru bağlantıları her yaşta harekete geçirilebilir. Yani hafıza, her yaşta diri tutulabilir.

Hafıza teknikleri beynin gücünün farkına varma ve onu en aktif şekilde kullanma sanatıdır. Beynin sözcükler, sayılar, mantık, analiz, çizgisellik gibi alanlarla ilgilenen sol tarafıyla; ritm, renk, boyut, hayal gibi alanlarla ilgilenen sağ tarafını harekete geçirerek öğrenme yüzdesini yukarılara çekmek hafıza teknikleriyle mümkündür. Hafızayı geliştirebilmek için önerilen yollardan biri de beş duyu organını yakından tanımak, duyu organlarının neyi ortaya koyduğunu bilerek onlardan yararlanmaktır.

Etkin hafıza tekniklerinden faydalanılarak ahlaki metinlerin hafızaya alınmalarına yönelik Atatürk Üniversitesi öğretim elemanları ve MEB Öğretmenlerinden istekli olan katılımcılara eğitimler verilecektir. Böylece hem hadis hem de ahlaki metinler hafızaya alınmış olacak ve hem de hafıza tekniklerinin faydaları konusunda öğrenciler bilgilendirileceklerdir.

PROJENİN AMACI:

Bu projenin amacı, beyni etkin kullanmak ve bilgilerin hafızaya alınmasıyla zihinsel potansiyeli en ileri derecede kullanma becerisi kazanmaktır. Bunun için etkin hafıza tekniklerinden faydalanılarak ahlaki metinlerin hafızaya alınmalarına yönelik Atatürk Üniversitesi öğretim elemanları ve MEB Öğretmenlerinden istekli olan katılımcılara eğitimler vermektir. Bu sayede hem eğitimciler arasında ahlaki farkındalık oluşturmak hem de beynin işlevsel kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

PROJENİN HEDEFİ:

 1. Bu eğitim ile beyin gücümüzü keşfederek, zihinsel potansiyelinizi ortaya çıkarmak,
 2. Hafızayı geliştirmek için nelerin yapılabileceğini öğrenmek,
 3. Hafızayı etkin kullanma tekniklerini öğrenmek,
 4. Ve eğitimcilerin hayatlarına rehber olabilecek hadisleri ve metinleri hafızalarına almak süratiyle ahlaki bilinç oluşturmak hedeflenmektedir.

PROJENİN KAPSAMI:

Programın katılımcıları gönüllü üniversite öğretim elemanları ve MEB öğretmenlerinden oluşacaktır.

SONUÇ

50 eğitimciye söz konusu eğitim verilecek ve eğitime katılan öğrencilerin hafıza teknikleri sayesinde başarılı bir şekilde ahlaki metinleri hafızalarına almaları sağlanacak ve ahlaki olgunluk düzeylerine de bir katkı yapması sağlanacaktır. Bunun sonucunda,

 • Düşünme tarzının beyindeki gelişmeleri nasıl etkilediğini görülecek,
 • Etkili aktif öğrenme ve beyin arasındaki ilişkiyi tanıyacak,
 • Hafıza ve beynin nasıl çalıştığını öğrenecek,
 • Hafıza Tekniklerini kullanmanın hafıza gücü ve kişisel güveni nasıl artırdığını görecek,
 • Hafızadaki bilgilere nasıl ulaşacağını öğrenecek,
 • Okuduğunuz, gördüğünüz ve duyduğunuz bilgileri unutmamayı öğrenecek,
 • Etkin ve kalıcı bir ders çalışmanın nasıl olacağını öğrenecek,
 • Beyindeki sağ yarım küre arasında nasıl bir ilişki olduğunu öğreneceksiniz.
 • Elde ettiğiniz etkili beyin gücü ile süper bir problem çözücü olacaksınız.

Bilindiği kadarı ile bu proje söz konusu alanda ilk ve orijinal bir çalışmadır.

 

IMG 5419 IMG 5421 IMG 5423 IMG 5428 IMG 5432 IMG 5433